Fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy jsou dnes již poměrně hojně rozšířené a díky nim může být při hospodaření s elektrickou energií mnoho uživatelů soběstačnými (nebo alespoň částečně soběstačnými). Solární panely jsou nejčastěji umisťovány na střechy domů či na přilehlé pozemky.